Fiziki POS Üzerinden Gerçekleştirilen Sahteciliklerden Korunma Yöntemleri

Fiziki POS Üzerinden Gerçekleştirilen Sahteciliklerden Korunma Yöntemleri

Kartın fiziki olarak kullanılması yoluyla gerçekleştirilen harcamalara kart hamillerinin itirazı söz konusu olabilmekte ve işyerlerimizden işleme/işlemlere ait belgelerin sunulması talep edilebilmektedir. Bunun temel nedeni, kart hamillerinin "bana ait değil", "işlemi tanımıyorum", "işlemi hatırlamıyorum", "ürün/hizmet teslim almadım" vb. nedenlerle işlemlere itiraz etmeleridir.

Üye İşyerimiz Tarafından Dikkat Edilmesi ve Alınması Gereken Aksiyonlar

  • Şifresiz işlemlerde, slip nüshalarında (üye işyeri nüshası)  yer alan imza bandına mutlaka kart hamili imzasının alınması

  • Slip (üye işyeri nüshası), fatura ve ürün/hizmet teslim belgesi gibi söz konusu işleme ait tüm belgelerin işlem tarihinden itibaren 10(on) yıl süreyle muhafaza edilmesi ve Banka tarafından talebi halinde 7(yedi) iş günü içerisinde paylaşılması

  • Şifresiz işlemlerde, gerekli görülen durumlarda kimlik kontrolü yapılması

  • Kartın fiziksel güvenlik özelliklerinin kontrol edilmesi ( Chip(çip), Hologram, İmza Paneli, Güvenlik Kodu, Hemzemin Rakam, Son Kullanım Tarihi, vb)

  • Şifresiz işlemlerde, kartın ön yüzündeki kart numarası ile slip üzerinde yer alan kart numarasının kontrolünün yapılması

  • Şifresiz işlemlerde, kartın arkasında yer alan imza panelindeki imza ile slipte yer alan imzanın karşılaştırılması

  • Yukarıda değinilen hususlar bilgilendirme amaçlı olup belirtilen hususların yerine getirilmesi işyerinizin karşı karşıya kalabileceği geri ödeme risklerini asgari düzeye indirecektir.

Örnek Slip Görselleri

Slip Güvenlik

Kartın Fiziksel Güvenlik Kontrolleri

Güvenlik Master Card Güvenlik Visa
Destek

Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi
arama butonuna basarak söyleyiniz.

Bunu mu demek istediniz?

Yeniden Konuş